kennisguild - Diensten met onze handtekening

De KennisGuild-groep ontstond uit de diepe overtuiging van de oprichters dat een dienst pas echt bijzonder is als die wordt uitgevoerd door vakmensen wiens eigenschappen en werkwijze volledig in overeenstemming zijn met het doel dat ze nastreven. Dat diensten een handtekening moeten hebben, oftewel dat de klant de mogelijkheid moet hebben om te werken met de persoon of met de groep mensen die zijn opdracht het best zullen uitvoeren.

 


Voor ons geldt dat elke dienst uniek is en dat de kans op een tevreden klant én op een tevreden team substantieel toeneemt als die dienst wordt uitgevoerd door de juiste mensen. Bij diensten die gezien worden neemt iedereen de verantwoordelijk voor zijn of haar werk. Wij leveren geen onpersoonlijk werk af, zoals gebeurt in fabrieksmatige processen, maar een product dat is vervaardigd met de toewijding en de trots van een ambachtsman.

 

Wij geloven in de volledige vakmens, opgenomen in een groep die hem niet alleen ondersteuning biedt op zijn vakgebied, maar ook op zijn kwaliteiten en vaardigheden, die ervoor zorgen dat hij zich volledig kan ontplooien als individu te midden van een gemeenschap die hem inspireert in zijn wens om zich te wijden aan het geheel, terwijl hij tegelijkertijd zijn unieke talenten tentoonspreidt. Zodat de toewijding waarmee hij zich van zijn taak kwijt, volledig samengaat met zijn trots om die zo goed en zo integer mogelijk uit te voeren, met plezier, expertise en groei: voorspoed brengen.

 

De naam van de KennisGuild-groep is geïnspireerd door de oude gildes en beroepsgroepen die in Europa in de Middeleeuwen werden opgericht. Gildes waren samenwerkingsverbanden van vakmensen op een bepaald gebied, waarbij mensen met dezelfde professionele activiteiten het doel hadden de belangen van hun vakgebied te behartigen en het beroep te reguleren

 

Het doel van deze samenwerkingsverbanden was het beschermen van de belangen van hun leden. In overeenstemming met bovenstaande omschrijving, heeft KennisGuild de ambitie een groep bedrijven te formeren die gespecialiseerd zijn in een bepaalde dienstverlening, leden te werven die begeleid en ondersteund worden door meer ervaren professionals bij de ontwikkeling van hun loopbaan en om ervaringen en kennis te delen.

 

De KennisGuild-groep bestaat uit een groep bedrijven die dezelfde methoden, dezelfde organisationele structuur en bedrijfsconcepten hanteren en die zich richten op leden die wederzijds ondersteuning bieden om hun kennis en kunde op hun vakgebied nog verder uit te breiden en specialiseren.

Ons motto is

Voorspoed brengen

 © kennis guild - 2010 - all rights reserved